• White Facebook Icon

Colorado Gives Day is
December 6, 2022

Grand Valley Logo_4C_ vertical with url logo white bckd_3x.png

Your donation benefits
CASA's child advocacy programs.

 Thank you to our  Totally Rad Sponsors!

Prom Royalty

thomas hunn best (002).jpg

Prom Court

Junior Attendants

Prom Chaperones

CASA của Hạt Mesa

Tiếng nói của một đứa trẻ trước tòa.

Tạo nên sự khác biệt

Trở thành tình nguyện viên

AM16300 lr.jpg

Nhiệm vụ của chúng ta:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Cung cấp tiếng nói trước tòa cho các nạn nhân bị lạm dụng và bỏ rơi ở Hạt Mesa.

Liên hệ chúng tôi

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

ĐT: 970-242-4191

Email: info@casamc.org